Əsas məzmuna keçin

Rəsmi bildiriş

Robert Bosch GmbH internet səhifələrinə görə cavabdehdir

Müəllif hüquqları (©)

Bu veb saytın bütün məzmunu (xüsusən mətn, şəkillər, qrafika, səs, animasiya və videolar) və onun Bosch saytlarında yerləşdirilməsi müəllif hüquqlarının qorunması və digər mühafizə qanunları ilə tənzimlənir. Müvafiq hüquq sahibinin razılığı olmadan, bu veb saytların məzmunu kopyalana, yayıla, dəyişdirilə və ya kommersiya məqsədləri üçün üçüncü tərəflərə verilə bilməz.

İşarələr

Başqa cür göstərilməyibsə, saytlarımızda istifadə olunan işarələr Almaniyanın Robert Bosch GmbH şirkətinin əqli mülkiyyətidir.

Heç bir lisenziya yoxdur

Bu veb sayt vasitəsilə, Bosch Group (Bosch) şirkətlərinin və ya üçüncü tərəflərin şirkətlərinin əqli mülkiyyətindən (xüsusən patentlər, işarələr və müəllif hüquqları) istifadə etmək üçün, heç bir lisenziya verilmir.

Mübahisələrin Onlayn Rejimdə Həlli haqqında məlumat

Avropa Komissiyası Mübahisələrin Onlayn Rejimdə Həlli (ODR) üçün bir platforma yaratdı. Bu platformadan onlayn satış müqavilələri və onlayn xidmət müqavilələri üzrə müqavilə öhdəlikləri ilə əlaqədar mübahisələrin məhkəmədənkənar həlli üçün əlaqə nöqtəsi kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.

Platforma burada təmin edilir http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Robert Bosch GmbH şirkəti istehlakçı arbitraj orqanları qarşısında mübahisələrin həlli prosesində iştirak etmir.